Beleef de natuur met al je zintuigen

Live biologieles voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8

Aansluiting bij kerndoelen primair onderwijs

De lesprogramma's uit ons aanbod sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk: oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en Techniek, waaronder Leefomgeving en Natuur. Leerlingen leren dat ook de mens deel uitmaakt van het ecosysteem en dat de mens daar direct invloed op kan uitoefenen. Bomen zijn de vuilnismannen van de koolstof die wij produceren. De kinderen krijgen een stuk bewustzijn mee en kunnen daar voorbeelden van geven. Leerlingen ervaren dat het prettig is om in de natuur te zijn, te onderzoeken, te werken en te spelen en kunnen deze ervaring uiten.

Specifieker sluiten de lesprogramma's aan bij de kerndoelen 40 en 41. Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. Verder leren ze over de oorsprong en over de bouw van planten en dieren, over de vorm en functie van hun onderdelen. De kinderen krijgen bewustzijn voor hun eigen betrokkenheid bij onze planeet en leren daar bewust mee om te gaan. De kinderen ontwikkelen respect voor de natuur, voor het milieu en voor de eigen leefomgeving. De interesse in planten en dieren in hun natuurlijke omgeving gaat leven en bloeien. De kinderen ontwikkelen gaandeweg inzicht in de primaire levensfuncties van de plantenwereld, in de onderdelen van planten, in de vermeerdering, in de functie, de verscheidenheid en in de vorm en kleur van planten en in hun oorsprong.

Naar NatuurWijs.nl
Speurtochten | voorbereidende les in de klas

De voorbereidende lessen van de speurtochten in de klas heten: 'Bomen over Bomen' en 'OerTour'. Interactieve presentaties op deze website vormen hierbij de leidraad voor de leerkracht of begeleider. Samen met een extra instructie met aanvullende weetjes en diverse (creatieve) doe-activiteiten in de klas zijn zij de basis van de voorbereidende les. Tijdens deze les komen allerlei weetjes, filmpjes, quizzen en knutselactiviteiten voorbij. Zo worden de kinderen voorbereid op hun bezoek. 

De doe-activiteiten in de klas bestaan uit uitdagende en creatieve opdrachten die de leerling prikkelen tot nadenken, zoals het maken van een blad met daarop een eigen wens voor de bomen op aarde. Dit blad wordt tijdens het bezoek gehangen in de Wensboom in het Bomenmuseum. Of het samen bouwen van een eigen planetarium of nadenken over hoe de mens eruit ziet in het jaar 3000.
Wanneer u een reservering plaatst, wordt alle informatie digitaal toegestuurd. Klaar om te gebruiken op digibord of computer.

Na afloop is er in de klas een verwerking waarbij de ervaringen van de leerlingen worden besproken aan de hand van de in het Bomenmuseum ingevulde, kleurrijke doebladen van de kinderen. Ervaringen krijgen een plaats. Er wordt afgesloten met een prachtige knutselactiviteit van formaat!

Preview les in de klas
Het bezoek aan het Bomenmuseum in Doorn

De invulling van de buitendag, het bezoek aan het Bomenmuseum, ziet er als volgt uit:

9:15 
Aankomst in het bezoekerscentrum van het Bomenmuseum, welkom en uitdelen ontdekkoffers met attributen voor onderweg.

9:30 
Start van het lesprogramma: de Reis door een Boom of de interactieve speurtocht. Alle lesochtenden zijn deels buiten in de bomentuin, deels in een enorme boomhut, de Boomhut van Max.

10:00 
Pauze en spelen bij de boomhut.

10:15
Vervolg van het lesprogramma.

11.15 
Lekker buiten spelen in de speeltuin bij de boomhut. Daarna lopen we terug naar het bezoekerscentrum, we controleren de koffertjes en leveren ze in.  

12.00
Afsluiting en de mogelijkheid om een boterham te eten in de tent bij het bezoekerscentrum, indien u dat wenst.

Heeft u extra budget beschikbaar? Dan kunt u de kinderen na afloop trakteren op een ijsje. Deze zijn op verzoek tegen een kleine prijs te koop in het bezoekerscentrum en daarmee steunt u meteen de bomentuin.

Preview doeblad speurtocht
Bomenbiologie.nl

Een bomentuin als klaslokaal is fun

Kerndoelen & lesprogramma's

Bomen over bomen

Boek een bezoek

Een indrukwekkend uitstapje

Bomenbiologie.nl is een initiatief van het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in samenwerking met de stichting NatuurWijs.
Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | Reserveren:
kinderen@bomenmuseum.nl